Comparteix:

Presentació

El grup de Xarxes Sense Fils (WNG) ha realitzat, des la seva formació l'any 1988, tasques de consultoria, formació i investigació en diferents àmbits de les comunicacions mòbils, xarxes sense fils, protocols de comunicació i adaptació de continguts.

Part d'aquestes tasques s'han realitzat per a organismes i empreses líders del sector: Telefónica, Vodafone, Retevisión, Alcatel, Sener, Doxa, Unitek, Fecsa, Institut Català de Tecnologia, Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, Centre de Telecomunicació de la Generalitat de Catalunya, etc.

Les activitats d'investigació del grup WNG s'emmarquen en projectes d'investigació amb subvenció pública, principalment del Ministerio de Educación y Ciencia i de la Comissió Europea. Diversos membres del WNG participen en l'avaluació de propostes i revisions de projectes en execució dels esmentats organismes.

El grup WNG disposa d'un nombre important de publicacions en revistes (JCR i de divulgació) i en actes de congressos. Per altra banda, diversos membres del grup participen de forma activa en comitès de programa de congressos internacionals i en la revisió de comunicacions a revistes i congressos.

La Univesitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una institució pública amb vocació de servei a la societat. Ofereix una formació àmplia en àrees tècniques, artístiques i humanístiques. La recerca portada a terme per la UPC és lider en molts camps i està molt relacionada amb els interessos de la societat, especialment amb els sectors productius. La capacitat de recerca està recolzada en 42 departaments i 6 instituts universitaris amb un nombre creixent de centres de recerca específics i centres bàsics en col.l.aboració amb altres institucions.

Adreça de contacte

Web: http://Wireless.upc.edu
e-mail: wng (at) upc.edu
https://futur.upc.edu/WNG

 

Anna Calveras
Tel: 93 401 6013
e-mail: anna.calveras (at) upc.edu


Departament Enginyeria Telemàtica (EnTel)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Campus Nord, Mod. C3
C/ Jordi Girona 1-3, Barcelona 08034

Fax: 93 401 10 58