Comparteix:

Temes d'interès

Principals camps d'estudi i de treballs del grup de recerca WNG

El grup de xarxes sense fils (WNG) desenvolupa les seves tasques de recerca i transferència de tecnologia en diferents àmbits relacionats amb les comunicacions mòbils, xarxes heterogènies, xarxes de sensors, etc. Ha participat i participa en nombrosos projectes tant nacionals com internacionals (vegeu Projectes).

 

Actualment, els principals temes d'interès per al grup WNG són els següents:

 • Desenvolupar nous paradigmes de comunicació en el context de les xarxes de sensors que puguin estendre i generalitzar-se com a contribució a les noves xarxes globals.
 • Oferir solucions per a estendre les xarxes convencionals (fixa i mòbils) a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Es pretén aportar solucions tecnològiques que permetin la ubiqüitat de la xarxa Internet.


A partir d'aquestes temes, els principals focus de treball actuals es centren en els objectius següents:

 • Proposar una nova arquitectura de xarxa modular i sense capes que permeti seleccionar les funcionalitats necessàries per a cada comunicació concreta.
 • Estudiar i dissenyar mecanismes d'auto-identificació i suport a la mobilitat per a xarxes de sensors.
 • Estudiar els protocols d'encaminament autoconfigurables i escalables per a plataformes amb nodes de sensors amb interfície ràdio IEEE 802.15.4, UWB i IEEE 802.11.
 • Estudiar els mecanismes per compartir el canal ràdio adequats per a les xarxes mallades i xarxes de sensors. També és d'interès desenvolupar mecanismes de selecció de canal distribuïda per a aquest tipus de xarxes.
 • Estudiar i dissenyar mecanismes de descobriment de serveis escalables per al seu ús en els diferents tipus de xarxes de sensors.
 • Estudiar i analitzar alternatives de millora de TCP per a xarxes de sensors.
 • Estudiar i analitzar les possibilitats de baix consum de les plataformes hardware per a xarxes de sensors. Avaluar la possibilitat d'ús de fonts d'energia natural o artificial per alimentar els nodes sensors i analitzar les implicacions des del punt de vista del hardware, del software, dels protocols de comunicació i de les aplicacions.
 • Estudiar, analitzar i dissenyar serveis de xarxa per a noves xarxes mòbils i xarxes de sensors (localització geogràfica, mobilitat, QoS, serveis de directori, traducció/adaptació de dades, descobriment de capacitats dels dispositius finals i dels nodes de la xarxa.
 • Estudiar i dissenyar serveis de notificació d'estat (presència, etc.) en xarxes de sensors.


És important destacar que el treball d'investigació del grup es recolza en gran part en el desenvolupament de demostradors i plataformes específiques que, al mateix temps, faciliten la disseminació i la transferència de tecnologia a l'empresa.