Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes

Des de 1988, el grup de Xarxes Sense Fils (WNG) de la UPC-BarcelonaTECH ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament relacionats amb les comunicacions mòbils, xarxes sense fils, protocols de comunicació i adaptació de continguts.

El WNG ha desenvolupat nombrosos projectes per a diverses empreses com, per exemple, Vodafone, Endesa (Enel), Alstom, HP Labs, Orange, Nokia i Simon. També ha contribuït a la recerca amb finançament obtingut dels programes d' I+D del Ministerio de Educación y Ciencia, i de la Comissió Europea.

Projectes en curs

  • Projecte ISAVO. Implementació d’un sistema de validació d'alertes per sistemes V2X (Vehicle a tot) per la presència d’obstacles a la via pública (ISAVO) mitjançant l'ús de càmeres de llum visible i càmeres tèrmiques.
  • A unified soLution for buiLdINg wireless sensOr NEtworks, ALLINONE (MINECO, 2016). Aquest projecte proposa una solució per permeti la interoperatibilitat entre les diferents tecnologies de radio freqüència i, al mateix temps, la reducció del consum d'energia, un aspecte molt important del desplegament d' IoT. El projecte està enfocat a WiFi però els resultats es poden generalitzar a altres tecnologies.
  • 5G-XHaul (H2020, 2014). Les xarxes d'accés basades en el concepte de Small Cell (cel·les petites), Cloud-Radio (C-RAN), les xarxes definides per software (SDN) i la virtualització de les funcions de xarxa (NFV) són peces clau per respondre a la demanda de connectivitat de banda ampla amb implementacions flexibles i de baix cost. Les cel·les petites, conjuntament amb C-RAN, SDN i NFV, imposen requeriments molt estrictes sobre la xarxa de transport. Solucions de xarxes sense fils a més d'una interconnexió òptica de molt alta capacitat són necessàries per construir arquitectures backaul i fronthaul dinàmiques. 5G-XHaul proposa una solució que fa convergir la xarxa òptica i la xarxa sense fils per ser capaç de connectar de manera flexible les Small Cells amb la xarxa troncal.
  • TRESCIMO (FP7, 2014). Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar una plataforma per a ciutat intel·ligent i un marc de comunicació màquina-a-màquina enfocat a ciutats de països subdesenvolupats. El grup WNG contribueix a aquest projecte mitjançant el desenvolupament d’una plataforma intel·ligent d’abord (per exemple, bus de transport públic) que recull informació de sensors localitzats a la ciutat. Els sensors i els dispositius encastats per als sensors han estat dissenyats i desenvolupats pel grup WNG.
  • Smartphone and Vehicle Integration (Car Manufacturer, 2013). Aquest projecte desenvolupa un sistema que recull informació dels cotxes, el wearebles del conductor i dels sensors que hi ha en el telèfon intel·ligent, i les fusiona per a una decisió de control. El sistema desenvolupat és capaç, per exemple, de detectar problemes de salud vitals del conductor i alerta als vehicles del voltant i als serveis d’emergència, i possibilita el control del vehicle per a un estacionament segur.
  • Intelligent Home Switch (SIMON, 2014). Projecte desenvolupat per SIMON, una empresa líder en el mercat espanyol dels materials elèctrics de baixa tensió. El grup WNG ha contribuït en el desenvolupament del hardware i software d’una nova línia de producte d’interruptors i endolls connectats a Internet.
  • I2Cat. La Generalitat de Catalunya juntament amb la UPC han promogut un projecte que centralitza els esforços a Catalunya de promoció d'una Internet de segona generació. Dins d'aquest projecte el WNG s'encarrega de demostrar les possibilitats d'accés a Internet des de sistemes mòbils. Els últims treballs s'ha centrat en l'us de WLAN i s'han desenvolupat aplicacions de localització i de veu sobre IP amb el protocol de senyalització SIP.

  Projectes realitzats

  • RESCUECELL (FP7, 2013). Desenvolupament d'una única eina que tingui un ús senzill, que sigui eficient en cost, segura i fiable per localitzar víctimes sepultades sota la runa o la neu, que proporcioni la seva posició acuradament de forma ràpida. A partir de l'experiència en situacions de desastre que demostra que la majoria de víctimes porta un telèfon mòbil, l'objectiu del projecte RescueCell és desenvolupar un sistema nou de localització precisa basada en la mesura del senyal del mòbil per tal de crear un kit portàtil i eficient en cost per als serveis d'emergència, que sigui senzill d'instal·lar i utilitzar.
  • Atomic Services-based Internet Architecture for Constrained and Ubiquitous Networks (MINECO 2013). Diseny, construcció i avaluació d'un prototipus d'una nova arquitectura d' Internet que satisfaci els requeriments de les xarxes amb restriccions. D'aquesta manera, una arquitectura apta per aquestes xarxes també seria apta de forma natural per a dispositius i enllaços menys restrictius.
  • Sensoring and Mobile Communications (2011). Orange. Projecte de recerca i desenvolupament d'una plataforma basada en un terminal mòbil que es pot utilitzar com a gateway per els sensors mèdics que porta un pacient.
  • Infrastructureless Smart City (Orange, 2011).
  • IP Connectivity for Train Monitoring (ALSTOM, 2010).
  • Nuevas Arquitecturas para Internet Ubicua: Diseño y Evaluación (TEC 2009). Proposta d'una nova arquitectura de xarxa modular i sense capes que permeti seleccionar les funcionalitats necessàries per a cada comunicació concreta.
  • I2sensa (2009). Ús de les xarxes de sensors multisalt per al control mediambiental.
  • ArenaLife (2008). Sistemes de localització de precisió per a usos en la síntesi d'imatges en esdeveniments esportius.
  • Segur@ (2008). Subcontractació de S21SEC per avaluar les repercussions que tenen la utilització de mecanismes de seguretat  en les prestacions de les xarxes sense fils.
  • Inredis (2008). Col·laboració amb la fundació Vodafone per facilitar l'accés a terminals mòbils a persones discapacitades i analitzar aquests terminals com a dispositiu que millori l'accessibilitat.
  • Media Mòbil (2006). Projecte amb ajuts del CIDEM (administració autonòmica) a través d' I2CAT, on s'han de desenvolupar estudis i demostradors sobre DVB-H, streaming sobre telèfons mòbils, interactivitat sobre dispositius mòbils, localització i control de presència i missatgeria instantània també sobre telèfons mòbils.
  • Infopoints (2007-2009). Col·laboració amb la empresa Futurlink per realitzar la detecció de característiques de terminals mòbils, adaptació de formats, prototipus de xarxa mesh i de streaming.
  • Hospisegur (2007). Col·laboració amb Microart per desenvolupar una solució d'identificació i seguiment de pacients en entorn hospitalari emprant una xarxa de sensors.
  • Interconexión de redes Heterogéneas malladas Autoconfigurables (TEC, 2006-2009). Disseny i avaluació de les capacitats de xarxes mallades mitjançant una aproximació multinivell (nivell físic, MAC, xarxa i aplicació) que permeti identificar i implementar mecanismes cross-layer. Oferir solucions per a estendre les xarxes convencionals (fixa i mòbils) a qualsevol lloc i en qualsevol moment.
  • Atenttienet (2006-2007). Participació en el projecte europeu Atenttianet subcontractats per la Fundació I2CAT i es col·labora en el desenvolupament d'una solució que permeti optimitzar la localització de persones subscrites a un servei de teleassistència basat en terminal mòbil i videoconferència.
  • Performance Evaluation of Wireless Proxies (2004). Conveni amb l'empresa israelita Flash Networks per a la comparativa de proxies de millora de prestacions per a sistemes GPRS/UMTS.
  • RUBI: Red Ubicua Basada en IP (TEC, 2003-2006): Anàlisi i desenvolupament d'un prototipus per a optimització de recursos amb localització de terminals.
  • Serveis UMTS i tècniques avançades de localització (2003-2004). El grup fou mereixedor d'un dels cinc projectes PPT (Plan de Promoción Tecnológica del UMTS) que Telefónica Móviles va concedir.
  • IST RIU253 (2003). Projecte europeu emmarcat com a una mesura d'acompanyament. L'objectiu fou l'elaboració de recomanacions per a millorar les prestacions d'accés a Internet en xarxes de 2,5G i 3G.
  • IST WIU253 (2003). Es tracta d'un ajut de la CE per a l'organització d'una conferència de disseminació de recomanacions per a la millora de les prestacions de l'accés a Internet per a sistemes mòbils GPRS i WLAN.
  • IST ELIN (2002-2005). Projecte europeu on es va desenvolupar una aplicació de diari digital multiformat. La part en la qual va participar la UPC corresponia al lliurament d'informació de forma eficient, adaptant continguts, a dispositius mòbils.
  • IST EMILY (2001-2003). Projecte europeu que planteja l'us d'un sistema híbrid de localització que combini la localització mitjançant el sistemes cel·lular terrestre i el GPS.
  • IST INTERNODE (2000-2002). Projecte amb finançament de la Comissió Europea que planteja el desenvolupament d'una VPN provisionable per a sistemes mòbils GPRS i WLAN.
  • COMESVA (2001). Projecte realitzat per a RSE Aplicaciones Territoriales en el marc d'una acció PROFIT. Centrat en la realització d'aplicacions i utilitats per a la venda d'informació de localització i cartografia. Sobre una plataforma PDA i PC es disposa d'una aplicació de visualització de cartografia digital vectorial en la que es lloga l'us temporal de la cartografia. El control del seu us es pot fer per SMS.
  • Wireless IP (2000). Es va realitzar, per encàrrec d' ALCATEL, la construcció d'un simulador de wireless LAN IEEE802.11 per al seu us com a xarxa d'accés IP en accés Internet.
  • Millora de les prestacions de TCP sobre GPRS (2000). És un estudi desenvolupat per a Vodafone en la que s'ofereixen recomanacions sobre com millorar les prestacions de la família de protocols d'Internet sobre GPRS.