El grup de Xarxes Sense Fils (WNG) ha realitzat, des la seva formació l'any 1988, tasques de consultoria, formació i investigació en diferents àmbits de les comunicacions mòbils, xarxes sense fils, protocols de comunicació i adaptació de continguts.

Les activitats d'investigació del grup WNG s'emmarquen en projectes d'investigació amb subvenció pública, principalment del Ministerio de Educación y Ciencia i de la Comissió Europea. Diversos membres del WNG participen en l'avaluació de propostes i revisions de projectes en execució dels esmentats organismes.